כניסה למערכת

המשך עבודה במודל הנוכחי

שלום רב,

הינך ממשיך לעבוד במודל הנוכחי בו עבדדת עד היום.

בברכה,

פה לאוזן

מבצעים